Tolkning Översättning Utbildning Jobb Företaget Kontakt
Tolketik och tolkteknik

Säkerhetspolicy

 

Tänk på:

 

  • Att i början presentera dig för både klient och handläggare och meddela om att du har tystnadsplikt.
  • Att tala i jag-form
  • Att tolka det som sägs, inte tillägga, ändra eller minska 
  • Att stänga av mobiltelefoner under själva tolkuppdraget
  • Att inte åta dig mer uppdrag än vad du klarar av
  • Att avbryta tolkningen i tid innan nästa uppdrag börjar, vill tolkanvändaren ha mer hjälp med tolkning, hänvisa han/henne till tolkförmedlingen
  • Att utföra ditt tolkuppdrag med gott omdöme och god etik. 
  • Att inte svara klienten, utan endast tolka vidare vad klienten säger.
  • Att tolka på fasta telefonlinjer

 

 

pdf logotype 9.20 Kb

 
 
Klicka här om du är tolk och är intresserad av att jobba för oss
 
Säkerhetspolicy | Avtalskund | Referenskunder | Tolkrapport | Inloggning