Tolkning Översättning Utbildning Jobb Företaget Kontakt
Avtalskund
Vår administration inom fakturering är kundrelaterad, med detta menas att vi kan lägga upp faktureringsrutiner efter våra avtalskunders/stamkunders önskemål. Dessa rutiner varierar efter respektive kund. Variationerna är många. För oss är varje kund unik. 

admini.jpgSamtliga fakturor innehåller uppgifter för bl. a. Tolkdatum, språk, tolktid, eventuellt patientdata/klientdata, beställarens enhet, beställarens namn. För andra enheter faktureras uppdraget veckovis eller månadsvis direkt till den beställande enheten.

Vårt mål är att sträva efter ett ekologiskt miljöarbete, därför har vi en pågående utveckling med våra kunder, så att de kan ta emot våra fakturor elektroniskt. Elektronisk fakturering minskar pappersflödet, som i sin tur bidrar till bättre miljö.
 
 
Klicka här om du är tolk och är intresserad av att jobba för oss
 
Säkerhetspolicy | Avtalskund | Referenskunder | Tolkrapport | Inloggning