Registrerade tolkar och översättare på över 120 olika språk och dialekter

 

Kvalitetscertifierade tjänster

Svea Tolk & Översättningsförmedling har registrerade tolkar och översättare på över 120 olika språk inkl. dialekter. Vi genomför ständigt tolkutbildning för våra tolkar. Vissa har hunnit genomgå hela grundutbildningen för tolkar, andra har auktoriserat sig genom Kammarkollegiet, en del med specialkompetens inom rättstolkning och/eller sjukvårdstolkning.

Detta innebär en extra trygghet för dig som kund när det gäller kvaliteten på de tjänster vi levererar samt urvalet av våra tolkar. Såväl våra tolkar som tolkförmedlare arbetar under strikt tystnadsplikt.

Alla typer av tolkuppdrag dygnet runt 

Oavsett var i landet du befinner dig kan du få snabb tillgång till en kvalificerad tolk, dygnet runt, hela året om. Inom ca fem till femton minuter får du hjälp av en telefontolk, inom en timme brukar vi kunna ordna en tolk på plats. Med tolkar över hela Sverige erbjuder vi komplett service för alla typer av tolkuppdrag både inom och utanför Skandinaviens gränser. 

Kommunikation

Vi arbetar med effektiva system för översättningsminnen, redigering, terminologi- och projekthantering, vilket ger dig som kund stora fördelar, både kvalitets- och kostnadsmässigt Vi har även Word, Excel, Access, PowerPoint, PageMaker och AcrobatReader. Svea Secure -den säkraste filöverföringen.