Översättningar på över 100 språk 

För att kunna erbjuda översättningar med hög kvalitet använder vi oss enbart utav translatorer som är auktoriserade samt översättare, som har flera års erfarenhet av översättning med goda referenser och som uteslutande översätter till sitt modersmål.  

Valet av översättare 

Det styrs i högsta grad utav ämnesområdet. Eftersom våra översättare är specialiserade inom olika ämnesområden, har vi möjligheten att erbjuda översättningar inom de flesta ämnesområden. För juridiska eller andra dokument, som kräver bestyrkning, använder vi endast auktoriserade translatorer.

 


Vad kostar det

För att kunna ge ett pris och leveranstid av dokumentet, behöver vi se materialet som ska översättas, helst i originalformat. När vi beräknar pris på ett uppdrag, tar vi hänsyn till följande faktorer:

 • Ämnesområde
 • Textens svårighetsgrad
 • Volym (antal ord och sidor)
 • Måltext och källtext
 • Formatet (t ex PageMaker, Word, FrameMaker )

 

Vi erbjuder:

 • Översättning i mer än 100 språk där respektive översättare uteslutande översätter till sitt målspråk.
 • Översättning inom de flesta ämnesområden. Korrekturläsning och granskning.
 • Översättning och bestyrkning av auktoriserad translator.
 • Översättning levererad efter kundens önskemål och om möjligt även tidigare.
 • Brådskande översättningar.
 • Översättning av sekretessbelagda uppgifter i skyddad datamiljö med säker inloggning och utskriftsstopp.
 • Fullständig sekretess.
 • Leverans efter önskemål, diskett, filöverföring, fax, brevledes mm.
 •  

  Vi vill också veta:

  • Om dokumentet inkluderar bilder med text som ska översättas samt om dessa är redigerbara.
  • Om vi har tillgång till de teckensnitt som används eller ska användas i dokumentet.
  • I vilket format ni önskar få filerna levererade, t.ex PDF-filer för tryckeri.